رقص حرمسرا

نقاشی رنگ روغن اثر «جولیو روزاتی» هنرمند ایتالیایی قرون نوزده و بیست میلادی. روزاتی نقاشی را در رم آموخت و علاقه بسیاری به شرق‌شناسی داشت و بسیاری از آثار او به زندگی روزمره یا درباریان و اشراف کشورهای شمال غرب افریقا می‌پردازند. این نقاشی که رقص زنی نیمه برهنه در میانه حرمسرا را به تصویر کشیده است احتمالا به حرمسرای سلطان یکی از همین کشور‌ها مربوط است. هرچند به نظر می‌رسد بخشی از آثار روزاتی نه حاصل سفر‌هایش به کشورهای شرقی که ساخته و پرداخته ذهن خودش باشند.

مرگ کلئوپاترا

تابلو مرگ کلئوپاترا، آخرین فرعون مصر باستان در اسکندریه. اثر «گویدو کانیاچی» نقاش ایتالیایی قرن هفدهم. کلئوپاترا به قصد خودکشی یک مار کبرای مصری را بر روی سینه خود‌‌ رها کرد.