زبان سومری – دانشنامه بریتانیکا

ترجمه بخشی از توضیحات مربوط به زبان سومری در دانشنامه معتبر بریتانیکا.
زبان سومری یک زبان منفرد (غیر مرتبط به هیچ خانواده زبانی دیگری) و کهن‌ترین زبان نوشتاری موجود است. اولین شواهد این زبان در سه هزار و یکصد سال پیش از میلاد مسیح در جنوب میان رودان ظهور کردند. در حدود هزاره دوم پیش از میلاد این زبان نقش خود را به عنوان یک زبان گفتاری به زبان اکدی (آشوری-بابلی) از خانواده سامی داد اما به عنوان یک زبان نوشتاری به حیات خود تا پیام عمر زبان اکدی ادامه داد (حدود دو هزار سال پیش). زبان سومری هیچگاه از مرزهای خود در جنوب میان رودان پیشروی چندانی نداشت و شمار کم گویشوران آن هیچگاه قابل مقایسه با تاثیر عظیم سومری بر پیشرفت میان رودان و تمدن‌های باستانی در تمام مراحل پیشرفتشان نبود.

Sumerian tablet with cuneiform script

به خواندن ادامه دهید