پرتره نقاش ایرانی

پرتره‌ای از یک نقاش ایرانی در حال نقاشی که امروزه در موزه ملی کویت نگهداری می‌شود. نقاشی بین سال‌های ۱۶۰۰ تا ۱۶۲۵ میلادی با جوهر و آب طلا توسط نقاشی نا‌شناس خلق شده است.

موزه کویت در دهه هفتاد میلادی توسط شیوخ خاندان «آل صباح» که از مهم‌ترین و قدرتمند‌ترین خانواه‌های کویت هستند تأسیس شد و تا دهه هشتاد میلادی گنجینه نسبتا ارزشمندی در آن گردآوری شد. در دوره اشغال کویت توسط ارتش صدام حسین این موزه تخریب شد و نزدیک به بیست هزار اثر تاریخی شامل جنگ افزار، سرامیک، سفالینه، مهر، سکه و تزئینات هنری به موزه بغداد منتقل شد. این آثار متعلق به دوره‌ها و تمدن‌های مختلفی بودند از جمله ایران باستان، مملوک‌های مصر، گورکانیان هند و آثار باقیمانده از عصر برنز در کویت.

پس از پایان جنگ گروهی از کار‌شناسان بین المللی در بازدیدی از موزه بغداد بیش از شانزده هزار شئ تاریخی غارت شده را به موزه ملی کویت بازگرداندند.

به خواندن ادامه دهید